Likvidace a demontáž

Likvidace je prováděna vždy s ohledem na životní prostředí. Třídíme odpady a ty nám odváží společnosti provozující tyto služby a ekologicky likvidující odpady a to na základě letité spolupráce. Likvidací se rozumí odvoz starých rámů a křídel, nikoliv suti. Odvoz suti je řešen individuálně.

Demontáž

Demontáží starých oken se rozumí rozřezání a vyndání starých rámů ze zdi. V případě, že si chce zákazník původní okna zachovat v celku, vybourání si provádí sám. Bourání oken vcelku standardně neprovádíme, stejně tak jako osekávání venkovních špalet a manipulaci s překlady nad okny a podobně. Kovová okna a dveře jsou na vybourání náročnější, postupuje se však podobně - cena demontáže kovu je stanovena dle náročnosti operace a požadavků ze strany zákazníka. Dohodou lze vybourat i sklobetony. Tato služba je také zpoplatněna vždy po shlédnutí technikem na místě stavby.

Demontáž probíhá většinou ze strany interiéru. Před demontáží rámu okna jsou vysazena křídla. Při demontáži rámu se odstraní parapety, je-li to v požadavku. Po vyjmutí starých prvků se otvor doupraví a očistí.

Úprava stavebního otvoru

Výrobky vozíme v krytých autech